Wideo

“Jiangxi Huahuang Houseware CO., Limited” Hytaýyň Jiangxi welaýatynyň Yichun şäherinde ýerleşýär we on alty ýyldan gowrak wagt bäri aýna gaplaýyş önümlerini öndürmäge bagyşlanýar.
SGS şahadatnamalaryny, şeýle hem RB-EAST we ş.m. ýaly dünýä belli kompaniýalaryň audit hasabatyny aldyk.

Mundan başga-da, biziň öz dizaýnymyz we gözleg işlerimiz bar.OEM & ODM mähirli garşylanýar.Özümizi gönüden-göni gözleýäris, şonuň üçin önümlerimiz bäsdeşleriňkiden pes.Mundan başga-da, 500-den gowrak tejribeli we bilimli operatorlar üçin çalt eltip bermek hyzmatyny kepillendirýär.Kosmetiki gaplamalar, krem ​​bankalar, efir ýagy çüýşeleri, nasos pürküji çüýşeleri, atyr çüýşeleri, azyk saklaýan bankalar, aýna şem bankalary, gamyş diffuzor çüýşeleri, aýna içýän çüýşeler, her dürli aýna gaplama we esbaplar bilen dünýä bazaryna hyzmat edýäris.

  • part01
  • Bölüm02
  • 3-nji bölüm
  • Bölüm04
  • bölek05
  • bölek06
  • part07